Цени - дипломни работи

Разработването на дипломна работа, бакалавърска и магистърска теза по зададена от Вас тема става според условията за разработване на следните цени:

1. За икономически специалности без посочените в т. 2
500 лв.
2. За специалности статистика и иконометрия
600 лв.
3. При специфична тема
по договаряне
4. При съкратен срок на изготвяне
по договаряне
5. При наличието на разработени части
по договаряне

 

събития

 

новини

 

валути

 

ТВ програма

кино програма