Условия за разработване на дипломни работи

Нашите условия за индивидуално разработване на дипломна работа, бакалавърска и магистърска теза по зададена от Вас тема са:

- гарантирана уникалност на разработката, професионализъм и конфиденциалност;
- стойност на извършваната услуга - вж Цени;
- капариране от страна на клиента в размер на минимум 50% от договорената сума, като остатъкът от сумата се заплаща при получаване от страна на клиента на одобрени от научния ръководител окончателни копия на разработката. При предоставяне на работния вариант или на части от разработката в електронен вид се заплаща капаро в размер на 80% от сумата;
- срок за изпълнение на поръчката- 20 дни след договаряне с клиента;
- предоставяне на пълна информация от страна на клиента относно: заданието на дипломната работа, изискванията на научния ръководител и катедрата, предоставяне на налични учебници и материали, свързани с разработката;
- ако се изисква – помощ при избора на конкретна тема, изготвяне на примерен план на работата, предварителен доклад и др.
- извършват се всички необходими и изисквани от научния ръководител корекции на работни копия на дипломната работа в процеса на консултации между него и дипломанта;
- условията включват разпечатването на работни и окончателни копия на работата (лазерен принтер), и подвързване на окончателните копия;
- наше задължение е да предоставим резюме на разработката на клиента за защита пред изпитната комисия и отговори на поставените въпроси в рецензията;
- при изпълнение на бързи заявки за срок по- малък от посочения горе цената е предмет на договаряне;
- при наличието на разработени части от дипломната работа, както и други материали, цената може да бъде коментирана след договаряне.

 

събития

 

новини

 

валути

 

ТВ програма

кино програма