Условия за разработване на курсови работи, реферати, есета, казуси и др.

Нашите условия за индивидуално разработване на курсови работи, реферати, есета, казуси, задачи, отчети за проведени практики, въпроси за държавен изпит и др. по зададена от Вас тема са:

- гарантирана уникалност на разработката, професионализъм и конфиденциалност;
- стойност на извършваната услуга по договаряне;
- заплащане на цялата стойност на разработката в зависимост от начина на получаване – по e-mail, с куриер, като пощенска пратка или на място в София;
- срок за изпълнение на поръчката - след договаряне с клиента;
- предоставяне на пълна информация от страна на клиента относно: заданието на исканата работа, изискванията на преподавателя, ако е необходимо - предоставяне на налични учебници и материали, свързани с разработката ;
- ако се изисква – помощ при избора на конкретна тема и др.;
- възможност за предоставяне на работата на хартиен носител и по електронен път без допълнително заплащане.

Предлагаме курсови разработки, свързани с проектиране на бази данни на програмен продукт Microsoft Access.

 

събития

 

новини

 

валути

 

ТВ програма

кино програма